Značajke
Značajke
View content for :
Product:

Značajke

U ovom odjeljku navedene su značajke tankog nosača.
Pogled sa strane
Stavka
Opis
1.
Okidač
2.
Traka za prst
3.
Ležište skenera
4.
Jezičac ležišta
5.
Kontakti okidača
6.
Traka za zapešće