Ergonomska upotreba
Ergonomska upotreba

Ergonomska upotreba

 
  • Smanjite ili spriječite ponavljajuće kretnje
  • Držite se u prirodnom položaju
  • Smanjite ili uopće ne primjenjujte pretjeranu silu
  • Predmete koje često upotrebljavate držite nadohvat ruke
  • Zadatke izvršavajte pri odgovarajućim visinama
  • Smanjite ili eliminirajte vibracije
  • Smanjite ili ne primjenjujte izravni pritisak
  • Osigurajte primjeren slobodni prostor
  • Osigurajte primjereno radno okruženje
  • Poboljšajte procese rada