Punjač za bateriju s 40 ležišta
Punjač za bateriju s 40 ležišta

Punjač za bateriju s 40 ležišta

Punjačem za baterije s 40 ležišta može se puniti do četrdeset rezervnih baterija.
Pratite smjernice za sigurnost baterije opisane u Referentnim uputama za proizvod RS6100.
Punjač za bateriju s 40 ležišta
1
LED indikator punjenja baterije (40)
2
Ležište za punjenje baterije (40)
3
LED indikator napajanja