Punjač za bateriju s 8 ležišta
Punjač za bateriju s 8 ležišta

Punjač za bateriju s 8 ležišta

Pratite smjernice za sigurnost baterije opisane u Referentnim uputama za proizvod RS6100.
Punjačem za baterije s 8 ležišta može se puniti do osam rezervnih baterija.
Punjač za bateriju s 8 ležišta
1
LED indikator punjenja baterije (8)
2
Ležište za punjenje baterije (8)
3
LED indikator napajanja