Punjenje uređaja RS6100
Punjenje uređaja RS6100

Punjenje uređaja RS6100

Punjenje uređaja RS6100:
  1. Umetnite RS6100 u jedno od postolja za punjenje s 4 ili 20 ležišta, s prozorčićem za skeniranje okrenutima prema kontaktima za punjenje.
  2. Pazite da RS6100 pravilno sjedne na mjesto u ležištu za punjenje.
    Prije ažuriranja programskih datoteka preko Bluetootha, napunite RS6100.