Punjenje rezervne baterije
Punjenje rezervne baterije

Punjenje rezervne baterije

Punjenje rezervne baterije:
  1. Umetnite rezervnu bateriju u jedno od ležišta punjača za baterije s 8 ili 40 ležišta.
  2. Provjerite je li baterija ispravno umetnuta. LED indikator punjenja bljeska, naznačujući da je punjenje u tijeku.