Umetanje baterije
Umetanje baterije

Umetanje baterije

Umetanje baterije:
  1. Poravnajte bateriju na uređaju RS6100 i umetnite je u odjeljak za bateriju.
  2. Gurnite bateriju do kraja u utor za fiksiranje.
  3. Čvrsto pritišćite bateriju u RS6100 dok ne začujete da je sjela na mjesto, pazeći da zasun za vađenje baterije potpuno fiksira bateriju na uređaju RS6100.
Tek proizvedene baterije šalju se iz tvornice postavljene na način rada za slanje radi zaštite te se moraju priključiti na punjač (postolje za punjenje ili punjač baterija) kako bi se baterija aktivirala.