Uključivanje
Uključivanje

Uključivanje

Uključivanje uređaja:
 1. Umetnite bateriju (ako već nije umetnuta).
  Tek proizvedene baterije šalju se iz tvornice postavljene na način rada za slanje radi zaštite te se moraju priključiti na punjač (postolje za punjenje ili punjač baterija) kako bi se baterija aktivirala.
 2. Pritisnite jedno od sljedećeg:
  • bočni okidač za skeniranje na jednostrukom okidaču
  • lijevi bočni okidač za skeniranje na dvostrukom okidaču
  • okidač za skeniranje na vezici
  • okidač za skeniranje na stražnjem dijelu držača za postavljanje na ruku