Skeniranje
Skeniranje

Skeniranje

RS6100 upotrebljava tehnologiju digitalnog fotoaparata za snimanje slike crtičnog koda, a softverski algoritmi za dekodiranje izvršavaju se kako bi se izvukli podaci crtičnog koda iz slike. RS6100 ima program za skeniranje SE55 koji prikazuje zeleni ciljnik crtica-točka-crtica.
Skeniranje crtičnog koda:
  1. Pokrenite aplikaciju za skeniranje.
  2. Pritisnite okidač za skeniranje i usmjerite uređaj prema crtičnom kodu.
    Za crtične kodove ispod prozirne plastike ili na zaslonu mobilnog računalnog uređaja, preporučuje se skeniranje pod nagibom (naginjanje naprijed/natrag ili bočno) kako bi se izbjegao odsjaj.
  3. Podesite položaj uređaja tako da crtični kôd bude udaljen između dva i jedanaest inča, a zeleni LED nišan bude u sredini crtičnog koda.
    LED indikatori svijetle zeleno i oglašava se zvučni signal, prema zadanoj postavci, što znači da je crtični kôd uspješno dekodiran.
U nekim konfiguracijama pravilno dekodiranje crtičnog koda naznačuje softverska aplikacija pokrenuta na mobilnom računalu.