Punjač za bateriju sa 4 ležišta
Punjač za bateriju sa 4 ležišta

Punjač za bateriju sa 4 ležišta

Punjačem za baterije sa 4 ležišta°moguće je puniti do četiri rezervne baterije.
Punjač za bateriju sa 4 ležišta
Punjač za bateriju sa 4 ležišta
1
Ležište za bateriju
2
LED indikator punjenja baterije
3
LED indikator napajanja