Uklanjanje sklopa okidača i košuljice
Uklanjanje sklopa okidača i košuljice

Uklanjanje sklopa okidača i košuljice

Kada trebate napuniti bateriju, uklonite osnovu iz sklopa okidača i košuljice.
  1. Pritisnite jezičak za otpuštanje košuljice (1).
    Pritiskanje jezička za otpuštanje okidača i guranje osnove iz sklopa okidača i košuljice
  2. Gurnite osnovu (1) iz sklopa okidača i košuljice (2).
    Guranje osnove iz sklopa okidača i košuljice