Ergonomske preporuke
Ergonomske preporuke

Ergonomske preporuke

Kako biste uklonili opasnosti od ergonomske ozljede ili ih smanjili na najmanju moguću mjeru, pratite ergonomske preporuke.
 • Korisnici moraju biti obučeni za pravilno i sigurno postavljanje konvergiranog skenera na prste.
 • Provjerite jeste li postavili jastučić za udobnost prstiju, a kopču trake konvergiranog skenera pravilno pričvrstili na prstima.
 • Korisnici moraju biti obučeni za pravilno i sigurno postavljanje nosača zapešće na zapešće.
 • Pazite da se uređaj ne nosi blizu ručnog zgloba.
 • Na manjim i srednjim zapešćima upotrebljavajte manje trake za zapešće. Na srednjim i većim zapešćima upotrebljavajte veće trake za zapešće.
 • Pazite da je uređaj postavljen tako da je zaslon usmjeren prema korisniku.
 • Održavajte i čistite nosive komponente kao što su trake i dijelovi od tkanine.
 • Smanjite ili spriječite nepotrebne ponavljajuće kretnje i aktivaciju.
 • Održavajte neutralan položaj.
 • Smanjite ili spriječite položaje s povišenom ili podignutom rukom i ramenom.
 • Smanjite ili uopće ne primjenjujte pretjeranu silu.
 • Predmete koje često upotrebljavate držite nadohvat ruke.
 • Zadatke izvršavajte pri odgovarajućim visinama.
 • Smanjite ili uklonite izravni pritisak.
 • Osigurajte primjeren slobodan prostor.
 • Osigurajte primjereno radno okruženje.
 • Primjenom uređaja unaprijedite radne postupke.