Postavljanje uređaja
Postavljanje uređaja

Postavljanje uređaja

Prije prve upotrebe uređaja:
  1. Umetnite bateriju.
  2. Ugradite sklop za nošenje.
    • Sklop okidača za prst
    • Nosač za zapešće
  3. Uređaj punite jednom od dostupnih dodatnih oprema za punjenje.
  4. Uključite uređaj.