Postavljanje sklopa okidača i košuljice za konvergirani skener
Postavljanje sklopa okidača i košuljice za konvergirani skener

Postavljanje sklopa okidača i košuljice za konvergirani skener

Ugradite osnovni uređaj u sklop okidača i košuljice kako biste mogli upotrebljavati okidač za palac.
  1. Dodirni zaslon osnovnog uređaja okrenite prema gore.
  2. Umećite osnovu (2) u sklop okidača i košuljice (1) dok zasuni za otpuštanje košuljice ne sjednu na svoje mjesto.
    Umetnite bateriju u jezgru prije°umetanja jezgre u košuljicu.
    Umetanje osnove u sklop okidača i košuljice