Ugradnja nosača za nadlanicu
Ugradnja nosača za nadlanicu

Ugradnja nosača za nadlanicu

Nosač za nadlanicu (Back Of Hand, BOH) postavite na traku za šaku, a potom osnovu u košuljici ugradite na nosač BOH.
Utvrdite hoće li se uređaj upotrebljavati na desnoj ili lijevoj ruci.
Opisani postupci primjenjuju se i za°desnoruke i za ljevoruke korisnike. Koraci u ovom odjeljku odnose se na primjer upotrebe trake za desnu ruku.
Prorez za duljine uzica
Na nosaču BOH tri su proreza u koje korisnik može postaviti uzicu okidača. Uzicu okidača umetnite u jedan od tri proreza, ovisno o veličini šake korisnika:
1
Za korisnike s velikom šakom
2
Za korisnike sa šakom srednje veličine
3
Za korisnike s malom šakom
 1. Montaža nosača BOH za na traku°za šaku:
  1. Uzicu okidača i gumb (1) umetnite kroz prorez za okidač na traci za šaku (2).
   Umetanje gumba okidača za BOH
  2. Umetnite traku (2) kroz jedan od proreza na traci (3) na nosaču BOH (1).
   Umetanje trake kroz nosač BOH
  3. Umetnite traku kroz drugi prorez na nosaču, a zatim je zategnite sa čičak trakom.
 2. Umetnite šaku u°traku za šaku°. Palac umetnite kroz manji otvor, a preostale prste kroz veći otvor.
  Stavljanje rukavice na šaku
 3. Provucite traku (1) kroz kopču i°čičak trakom pričvrstite kraj trake.
  Zatezanje trake radi pričvršćenja rukavice za šaku
  Postavite traku u udoban položaj za sigurno pričvršćivanje njenim zatezanjem ili otpuštanjem.
 4. Gumb okidača postavite tako da mu lako možete pristupiti palcem, a pričvrstite traku za šaku pomoću čičak trake.
 5. Umetnite osnovu (1) u košuljicu na nosaču BOH. Pri postavljanju pritisnite gumb za montažu na nosaču BOH (2).
  Umetanje osnove u košuljicu na nosaču BOH
  Otpustite gumb (2) kada uređaj nasjedne na mjesto na nosaču BOH.
 6. Prilagodite položaj nosača na traci za šaku kako biste ga poravnali sa zglobom srednjeg prsta.
 7. Po potrebi zategnite ili otpustite traku za šaku.
Za odvajanje osnove od nosača BOH, pritisnite gumb na nosaču BOH i osnovu u košuljici povucite od gumba na nosaču BOH.