Ugradnja sklopa nosača za zapešće
Ugradnja sklopa nosača za zapešće

Ugradnja sklopa nosača za zapešće

Sklop nosača za zapešće rukovatelju omogućuje nošenje uređaja na zapešću. Nakon punjenja°baterije°uređaj ponovno postavite na nosač za zapešće.
Umetnite bateriju u jezgru prije°postavljanja jezgre u košuljicu.
  1. Umećite osnovu (1) u košuljicu nosača za zapešće (2) dok jezičci°za°otpuštanje košuljice ne sjednu na svoje mjesto.
    Ulaganje osnove u košuljicu nosača za zapešće
  2. Umetnite uređaj, prvo gornju stranu, u nosač za zapešće.
    Umetanje osnove u košuljicu nosača za zapešće
  3. Istovremeno pritišćite jezičac za otpuštanje nosača za zapešće (3) i uređaj dok jezičci za fiksiranje (2) ne kliznu u utore za fiksiranje (1).
    Jezičac za fiksiranje nosača za zapešće