Umetanje baterije za konvergirani skener WS50 RFID
Umetanje baterije za konvergirani skener WS50 RFID

Umetanje baterije za konvergirani skener WS50 RFID

Bateriju od 2400 mAh umetnite u konvergirani skener WS50 RFID.
  1. Poravnajte bateriju tako da donji dio baterije postavite u utore za fiksiranje.
  2. Gurajte bateriju u odjeljak za baterije dok ne sjedne na mjesto.