Umetanje baterije
Umetanje baterije

Umetanje baterije

Bateriju od 1300 mAh umetnite u konvergirani skener WS50. Bateriju od 800 mAh umetnite u model WS50 za postavljanje na zapešće. Bateriju od 2400 mAh umetnite u model WS50 RFID za postavljanje na zapešće.
  1. Poravnajte bateriju tako da donji dio baterije postavite u utore za fiksiranje (1).
    Utori za fiksiranje baterije
  2. Gurajte bateriju prema dolje u odjeljak za bateriju dok zasun za otpuštanje baterije ne sjedne na mjesto.
    Umetanje baterije