Punjenje uređaja
Punjenje uređaja

Punjenje uređaja

Za punjenje uređaja i/ili rezervne baterije upotrijebite jednu od sljedeće dodatne opreme za punjenje.
Dodatna oprema za punjenje
Dodatna oprema
Broj dijela
Punjenje
Komunikacija
Baterija (u uređaju)
Rezervna baterija
USB
Ethernet
USB kabel za punjenje
CBL-WS5X-USB1-02
Da
Ne
Da
Ne
Konvergirani skener i/ili baterija od 1300 mAh
Postolje samo za punjenje s 2 ležišta
CRD-WS5X-2SCV-01
Da
Ne
Ne
Ne
Postolje samo za punjenje s 10 ležišta
CRD-WS5X-10SCV-01
Da
Ne
Ne
Ne
Ethernetsko postolje s 5 ležišta°s punjačem za baterije s 5 ležišta
CRD-WS5X-5SECV-01
Da
Da
Ne
Da
Punjač za bateriju°s 4 ležišta
SAC-WS5X-4S13-01
Ne
Da
Ne
Ne
Punjač za bateriju°s 20 ležišta
SAC-WS5X-20S13-01
Ne
Da
Ne
Ne
S nosačem za zapešće°i/ili baterijom od 800 mAh
Postolje samo za punjenje s 2 ležišta
CRD-WS5X-2SWR-01
Da
Ne
Ne
Ne
Postolje samo za punjenje s 10 ležišta
CRD-WS5X-10SWR-01
Da
Ne
Ne
Ne
Ethernetsko postolje s 5 ležišta°s punjačem za baterije s 5 ležišta
CRD-WS5X-5SEWR-01
Da
Da
Ne
Da
Punjač za bateriju°s 4 ležišta
SAC-WS5X-4S8-01
Ne
Da
Ne
Ne
Punjač za bateriju°s 20 ležišta
SAC-WS5X-20S8-01
Ne
Da
Ne
Ne