Ethernetsko postolje s 5 ležišta s punjačem za baterije
Ethernetsko postolje s 5 ležišta s punjačem za baterije

Ethernetsko postolje s 5 ležišta s punjačem za baterije

Ethernetsko postolje s 5 ležišta s punjačem za baterije:
  • Osigurava napajanje od 12 V DC (nazivno) za rad uređaja.
  • Povezuje uređaj (do pet uređaja) s ethernetskom mrežom.
  • Istovremeno puni do pet uređaja°i°do pet rezervnih baterija.
Ethernetsko postolje s 5 ležišta s punjačem za baterije
Ethernetsko postolje s 5 ležišta s punjačem za baterije
1
Ležište za bateriju
2
Ležište za punjenje uređaja
3
1000 LED
4
100/100 LED