Indikatori punjenja
Indikatori punjenja

Indikatori punjenja

LED indikator punjenja rezervne baterije na ležištu na postolju prikazuje status punjenja rezervne baterije.
LED indikatori punjenja rezervne baterije
Stanje
Naznačeno stanje
Isključeno
Baterija se ne puni. Baterija nije ispravno umetnuta u postolje ili povezana s izvorom napajanja. Postolje se ne napaja.
Postojano svijetli jantarno
Ispravna baterija se puni.
Postojano svijetli zeleno
Dovršeno je punjenje ispravne baterije.
Brzo bljeska crveno (2 bljeska u sekundi)
Pogreška punjenja, primjerice:
  • Temperatura je preniska ili previsoka.
  • Punjenje predugo traje i ne završava (obično osam sati).
Postojano svijetli crveno
Neispravna baterija se puni ili je potpuno napunjena.