Postolje samo za punjenje s°2 ležišta
Postolje samo za punjenje s°2 ležišta

Postolje samo za punjenje s°2 ležišta

Postolje samo za punjenje s°2 ležišta:
  • Osigurava napajanje od 12 V DC (nazivno) za rad uređaja.
  • Puni bateriju uređaja.
Postolje samo za punjenje s 2 ležišta
Postolje samo za punjenje s 2 ležišta
1
Ležište za punjenje uređaja
2
LED indikator napajanja