Punjač za bateriju s 20 ležišta
Punjač za bateriju s 20 ležišta

Punjač za bateriju s 20 ležišta

Punjačem za baterije s 20 ležišta°moguće je puniti do 20 rezervnih baterija.
Punjač za bateriju s 20 ležišta
Punjač za bateriju s 20 ležišta
1
Ležište za bateriju
2
LED indikator punjenja baterije
3
LED°indikator napajanja