Punjenje rezervne baterije
Punjenje rezervne baterije

Punjenje rezervne baterije

Zamijenite rezervnu bateriju s jednom od rezervnih baterija iz punjača baterija.
  1. Priključite punjač u izvor napajanja.
  2. Umetnite bateriju u utor za punjenje baterije.
    Punjenje rezervnih baterija
  3. Bateriju nježno gurnite prema dolje kako bi se osigurao dobar kontakt.
    LED indikator punjenja rezervne baterije na punjaču baterije prikazuje status punjenja baterije.