Temperatura punjenja
Temperatura punjenja

Temperatura punjenja

Baterije punite pri temperaturama između 2 °C i 46 °C (35,6 °F i 114,8 °F). Uređaj ili postolje uvijek puni bateriju na siguran i pametan način. Pri višim temperaturama (npr. približno +37 °C (+98 °F)) uređaj ili postolje može kratkotrajno naizmjenično aktivirati i deaktivirati punjenje baterije kako bi se održala prihvatljiva temperatura baterije. Uređaj ili postolje s pomoću svog LED indikatora naznačuje da je punjenje onemogućeno zbog neodgovarajuće temperature.