Uklanjanje sklopa nosača za zapešće
Uklanjanje sklopa nosača za zapešće

Uklanjanje sklopa nosača za zapešće

Osnovu i košuljicu sa sklopa nosača za zapešće uklanjajte radi punjenja. Po završetku punjenja°osnovu i košuljicu vratite na sklop.
  1. Pritisnite jezičac za otpuštanje nosača z zapešće (3).
  2. Podignite uređaj, počevši s donjom stranom, iz nosača za zapešće.
    Jezičac za fiksiranje nosača za zapešće
    Jezičci za fiksiranje (2) podižu su iz utora za fiksiranje (1).
  3. Uklonite osnovu u košuljici sa sklopa nosača za zapešće.
  4. Kako biste osnovu (2) izvadili iz košuljice (3), pritisnite jezičac za otpuštanje košuljice (1), a potom pogurnite osnovu iz košuljice (3).
    Uklanjanje osnove iz košuljice