konfiguracija
konfiguracija

konfiguracija

Konfiguracija pisača grupa je radnih parametara svojstvenih primjeni pisača. Neke parametre može birati korisnik, dok drugi ovise o instaliranim opcijama i načinu rada. Parametre može biti moguće mijenjati sklopkom, programirati na upravljačkoj ploči ili preuzimati u obliku naredbi za ZPL II. Kao referenca može se ispisati konfiguracijska naljepnica s popisom svih trenutačnih parametara pisača.