mediji za neprekinuto presavijanje
mediji za neprekinuto presavijanje

mediji za neprekinuto presavijanje

Razdvojeni mediji koji su presavijeni u pravokutni stog te složeni po cik-cak obrascu. Mediji za neprekinuto presavijanje su mediji s prazninama i zarezima ili mediji s crnom oznakom, što znači da se za praćenje položaja formata upotrebljavaju crne oznake ili zarezi.
Naljepnice na mediju za neprekinuto presavijanje mogu biti razdvojene na jednak način kao i na roli s razdvojenim medijima. Razdvajaju se na pregibima ili blizu njih.
Usporedite s medij na roli.