font
font

font

Cijeli komplet alfanumeričkih znakova u jednom stilu vrste. Na primjer CG Times™, CG Triumvirate Bold Condensed™.