„Pametni“ medij za identifikaciju radijskom frekvencijom (Radio frequency identification, RFID)
„Pametni“ medij za identifikaciju radijskom frekvencijom (Radio frequency identification, RFID)

„Pametni“ medij za identifikaciju radijskom frekvencijom (Radio frequency identification, RFID)

Svaka naljepnica RFID ima transponder za RFID (ponekad se naziva umetak), koji sadrži čip i antenu, umetnut između naljepnice i podloge. Oblici transpondera razlikuju se ovisno o proizvođaču, a njihovi obrisi vidljivi su kroz naljepnicu. Sve „pametne“ naljepnice imaju memoriju koju je moguće očitati, a mnoge imaju memoriju koju je moguće kodirati.
Medij RFID moguće je upotrebljavati u pisaču opremljenom s čitačem/enkoderom za RFID. Naljepnice RFID izrađuju se su iz istog materijala kao i naljepnice bez transpondera za RFID.