medij na roli
medij na roli

medij na roli

Medij koji se isporučuje namotan na jezgru (uobičajeno kartonsku). Može biti kontinuirani (naljepnice nisu razdvojene)
Kontinuirani medij
ili razdvojeni medij (naljepnice su razdvojene na neki način).
Razdvojeni medij