potrošni materijal
potrošni materijal

potrošni materijal

Opći naziv za medije i vrpcu.