Sučelje sa serijskim ulazom
Sučelje sa serijskim ulazom

Sučelje sa serijskim ulazom

Pisač ZD620/ZD420 upotrebljava Zebra automatsko otkrivanje DTE i DCE za 9-polno sučelje RS-232.
Pol
DTE
DCE
Opis (DTE)
1
5 V
Ne upotrebljava se
2
RXD
TXD
RXD (primanje podataka) ulaz u pisač.
3
TXD
RXD
TXD (prijenos podataka) izlaz iz pisača.
4
DTR
DSR
DTR izlaz iz pisača (spreman podatkovni terminal) – kontrolira kad bi glavno računalo moglo poslati podatke.
5
GND
GND
Strujni krug uzemljenja.
6
DSR
DTR
DSR ulaz u pisač (spreman komplet podataka).
7
RTS
CTS
RTS (zahtjev za slanje) izlaz iz pisača -- uvijek u AKTIVNOM stanju kad je pisač uključen.
8
CTS
RTS
CTS (spremno za slanje) – pisač ne upotrebljava.
9
5 V
+5 V pri 0,75 A – ograničena struja strujnog kruga FET.
Maksimalna struja dostupna kroz serijski priključak, USB priključak ili oba ne smije prekoračiti ukupno 0,75 ampera.
Kad je u upravljačkom programu pisača odabrana razmjena signala°XON/XOFF, protok podataka kontrolira kontrolnim kodovima ASCII DC1 (XON) i DC3 (XOFF). Kontrolni vod DTR neće imati utjecaja.

Povezivanje s uređajima DTE

Pisač je konfiguriran kao uređaj terminalne podatkovne opreme (DTE). Pisača s drugim uređajima DTE (poput serijskog ulaza osobnog računala) povežite s nultim modemskim (križnim) kabelom RS-232. Table 1 prikazuje potrebne kabelske veze.
Povezivanje pisača s uređajem DTE
DB-25S konektor za DTE uređaj (PC)
DB-9P konektor za pisač
DB-9S konektor za DTE uređaj (PC)
DB-9P konektor za pisač

Povezivanje s uređajima DCE

: Kad se pisač s podatkovnom komunikacijskom opremom (DCE), kao što je modem, povezuje putem sučelja RS-232, treba upotrijebiti STANDARDNI (jednosmjerni) kabel za sučelje RS-232. Table 2 prikazuje priključke potrebne za ovaj kabel.
Povezivanje pisača s uređajem DCE
DB-25S konektor za DCE uređaj
DB-9P konektor za pisač
DB-9S konektor za DCE uređaj
DB-9P konektor za pisač