Indikatori i kontrole baterije
Indikatori i kontrole baterije

Indikatori i kontrole baterije

Opcijska dodatna oprema za bateriju pisača ima jednostavno korisničko sučelje s jednim gumbom i četiri LED indikatora za upravljanje i prikaz statusa i stanja baterije. Baterija djeluje kao neprekidni izvor napajanja (UPS) za pisač.
Za dodatne informacije o upotrebi baterije s pisačem i načinima za štednju energije (mirovanje, isključivanje itd.) pogledajte Ispisivanje s postavljenom opcijom baterijske baze i baterijom.
Indikatori baterije nalaze se na stražnjoj strani baterije (A).
1
Gumb Battery Control (Upravljanje baterijom)
2
Indikator stanja baterije
3
Indikator razine napunjenosti baterije
Indikatori i kontrole baterije
Ikona
Gumb/indikator
Opisi
Gumb
Battery Control
(Upravljanje baterijom) – gumb vam omogućuje upravljanje baterijom unutar i izvan pisača.
 • Pritiskom i otpuštanjem ovog gumba dok je baterija uključena postiže se sljedeće:
  • Baterija se aktivira iz stanja mirovanja ili isključenja. Provjeravaju se stanje i status napunjenosti baterije. Indikatori baterije svi zajedno bljeskaju tri puta. Imate jednu minutu za uključivanje napajanja pisača prije nego što se baterija vrati u prethodno stanje mirovanja ili isključenja.
  • Baterija prikazuje razinu napunjenosti baterije u prvih 10 sekundi nakon dovršetka internih provjera stanja baterije
Kako bi pisač prešao u način rada isključenja, pritisnite i zadržite
Battery Control
(Upravljanje baterijom) 10 – 11 sekundi i otpustite. Baterija se počinje isključivati. Otprilike tri sekunde poslije svi LED indikatori baterije bljeskaju tri puta naznačujući da se baterija isključila.
Indikator stanja baterije – prikazuje status punjenja i stanje baterije.
 • Zelena – dobro stanje, punjenje dovršeno i spremna za rad.
 • Jantarna – punjenje (pisač je isključen).
 • Crvena – baterija ima internu pogrešku. Izvadite bateriju i pogledajte Rješavanje problema.
 • Bljeska crveno – pogreška punjenja – previsoka ili preniska temperatura, pogreška internog nadzora itd.
Indikator razine napunjenosti baterije – prikazuje status punjenja i stanje baterije
 • Uključene tri zelene crtice, ne bljeskaju – baterija je potpuno napunjena. (Baterija se neće početi puniti.)
 • Dvije zelene crtice uključene su, a ona na vrhu bljeska – baterija je manje od potpuno napunjena.
 • Bljeska jedna zelena crtica – vrijeme je za punjenje baterije!
 • Nije uključena nijedna crtica – bateriju treba napuniti, ali indikator stanja baterije bljeska kad se pritisne gumb
  Battery Control
  (Upravljanje baterijom). Pisač se ne može uključiti.
 • Jantarno – baterija se puni.