Status – uobičajeni uvjeti rada
Status – uobičajeni uvjeti rada

Status – uobičajeni uvjeti rada

Ova tablica opisuje status pisača u uobičajenim uvjetima rada.
Indikatori statusa uobičajenih uvjeta rada
Status
Opis
Pisač je spreman
Pisač je uključen i spreman za ispisivanje.
Pauza
Pisač je pauziran. Operater za nastavak ispisivanja mora pritisnuti gumb Pause (Pauza).
Ponestalo je medija
Ponestalo je medija (naljepnice, računi, etikete, ulaznice itd.). Treba obratiti pažnju na pisač jer bez intervencije korisnika ne može nastaviti s radom.
Ponestalo je vrpce
Otkriven je kraj role s vrpcom (reflektirajući kraj na rolama s vrpcom), nedostaje spremnik s vrpcom ili ga treba zamijeniti za nastavak ispisivanja kad je pisač u načinu rada toplinskog prijenosa.
Mala količina vrpce (samo pisači sa spremnikom s vrpcom)
Zadana vrijednost iznosi 10 % preostale vrpce. Indikator medija bljeska crveno i žuto, a indikator statusa svijetli žuto.
Vrpca umetnuta (samo pisači sa spremnikom s vrpcom)
Pisač s toplinskim prijenosom nalazi se u načinu rada izravnog toplinskog ispisivanja, a umetnut je spremnik s vrpcom. Izvadite spremnik s vrpcom kako biste nastavili ispisivati u načinu rada izravnog toplinskog ispisivanja.
Prijenos podataka
U tijeku je podatkovna komunikacija.
Prijenosi podataka pauzirani su
Radnja podatkovne komunikacije nije završena, ali se podaci aktivno ne prenose.
Ponestalo je memorije
Ponestalo je memorije prilikom spremanja sadržaja (formati, grafike, fontovi itd.).
Otvoren poklopac / ispisna glava
Poklopac (ispisna glava) otvoren. Treba obratiti pažnju na pisač jer bez intervencije korisnika ne može nastaviti s radom.
Pogreška rezanja (zapinjanje)
Oštrica rezača zapinje i ne pomiče se pravilno.
Provjera autentičnosti spremnika nije uspjela
Ne može se provjeriti autentičnost spremnika s vrpcom ili je spremnik promijenjen. Pisač podržava samo originalne spremnike s vrpcom tvrtke Zebra i ne podržava obnovljene spremnike ili spremnike koje nije proizvela tvrtka Zebra.