Standardne kontrole sučelja
Standardne kontrole sučelja

Standardne kontrole sučelja

Ova tablica opisuje standardne kontrole sučelja pisača.
Standardne kontrole sučelja
Ikona
Gumb
Opisi
1. Gumb
POWER
(Napajanje) – uključuje i isključuje napajanje pisača.
Upotrebljava se i za pokretanje niskoenergetskog stanja mirovanja i aktiviranja.
 • Prvo uključivanje – držite gumb za napajanje pritisnut dok svjetlosni indikatori pisača ne počnu bljeskati. Svjetlosni indikatori bljeskaju u raznim kombinacijama dok pisač izvršava samodijagnosticiranje, provjere konfiguracije i integraciju opcionalnih komponenti. To će trajati nekoliko sekundi. Indikator statusa svijetlit će zeleno, što znači da je pisač spreman za normalno ispisivanje.
 • Stanje mirovanja – pritiskanjem i otpuštanjem gumba jednom pisač prelazi u stanje mirovanja. Pisač će se isključiti nakon spremanja raznih konfiguracija i informacija o statusu u memoriju. Svi indikatori bit će isključeni osim indikatora statusa koji će se polako promijeniti iz Uključeno na Isključeno kako bi naznačio stanje mirovanja.
 • Isključivanje napajanja s odgodom stanja mirovanja – pritisnite i držite gumb pritisnutim 4 – 9 sekundi. Možete započeti zadatak ispisivanja serije i pisač postaviti u stanje niske potrošnje energije, tj. stanje mirovanja – nakon dovršetka zadatka.
 • Isključivanje – pritisnite i držite gumb pritisnutim 4 – 9 sekundi. Pisač će se isključiti.
 • Način za oporavak nakon prekida napajanja – ova značajka pisača aktivira se postavkom fizičkog premosnika na jednom od opcionalnih modula za povezivanje pisača ugrađenih u pisač. Pogledajte Postavljanje premosnika načina za oporavak od prekida napajanja.
  • Pisač će se automatski uključiti kad se ukopča u aktivan izvor izmjenične struje.
  • Podržava stanje mirovanja i isključivanje s odgodom stanja mirovanja.
  • Isključivanje će ponovo postaviti pisač i zatim pokrenuti slijed prvog uključivanja.
Način rada za oporavak od prekida napajanja dostupan je SAMO kod pisača s instaliranim modulom za povezivanje pisača.
2. Indikator statusa – primarni indikator statusa za ukupnu ispravnost pisača i radni status. Poznat je i kao indikator napajanja.
 • Zelena – spreman za ispisivanje i podatkovne aktivnosti.
 • Zelena, polako se uključuje i isključuje – pisač je u stanju mirovanja.
 • Crvena – ponestalo je medija, pogreška prepoznavanja medija, otvorena glava (poklopac / ispisna glava), pogreška rezanja, pogreška provjere valjanosti ispisne glave.
 • Jantarna – prekomjerna temperatura ispisne glave, kvar elementa ispisne glave, napunjena memorija prilikom spremanja sadržaja (formati, grafike, fontovi itd.) i kvar napajanja sučelja za USB ili serijski priključak.
 • Bljeska jantarno – preniska temperatura ispisne glave
 • Bljeska crveno –previsoka temperatura ispisne glave. Ovaj je status u kombinaciji s indikatorom pauze koji bljeska crveno. Zahtijeva hlađenje i ponovno pokretanje pisača.
3. Indikator pauze – kad indikator pauze svijetli, pisač je u načinu pauze. Kad je indikator za pauzu uključen, naljepnicu (obrazac za ispisivanje) ili sve naljepnice (obrasci za ispisivanje) na čekanju u redu međuspremnika pisača moguće je otkazati gumbom
CANCEL
(Odustani).
 • Jantarna: Pisač je pauziran. Ispisivanje,
  FEED
  (Ulaganje) (pomicanje) naljepnice i druge aktivnosti s naljepnicom obustavljene su dok se stanje pauze ne ukloni pritiskom gumba
  PAUSE
  (Pauza).
 • Bljeska crveno: Previsoka temperatura ispisne glave – ovaj je status u kombinaciji s indikatorom statusa koji bljeska crveno. Zahtijeva hlađenje i ponovno pokretanje pisača.
4. Indikator podataka – naznačuje status aktivnosti prijenosa podataka.
 • Isključeno – podaci se ne prenose.
 • Zelena – radnja podatkovne komunikacije nije završena, ali se podaci aktivno ne prenose.
 • Bljeska zeleno – u tijeku su podatkovne komunikacije.
 • Bljeska jantarno – ponestalo je memorije prilikom spremanja sadržaja (formati, grafike, fontovi itd.).
5. Indikator potrošnog materijala – naznačuje status medija (naljepnice, računi, etikete, vrpca za prijenos, spremnik vrpce itd.).
 • Crvena: stanje potrošenih medija.
 • Bljeska crveno: nestalo je vrpce.
 • Bljeska crveno i jantarno: mala količina vrpce u spremniku (samo pisači ZD420 sa spremnikom).
 • Bljeska jantarno: vrpca umetnuta (samo pisači ZD420 sa spremnikom), utvrđeno dok pisač pokušava ispisivati u načinu rada izravnog toplinskog ispisivanja.
6. Indikator mreže – naznačuje mrežnu aktivnost i status mreže.
 • Jantarno – prepoznata je veza 10 base Ethernet (LAN).
 • Zelena – prepoznata je veza 10/100 Ethernet (LAN) ili povezanost vezom Wi-Fi (WLAN) s jakim signalom.
 • Crvena – u slučaju kvara etherneta (LAN) ili veze Wi-Fi (WLAN).
 • Bljeska crveno – tijekom uspostave veze Wi-Fi (WLAN).
 • Bljeska jantarno – tijekom provjere autentičnosti za Wi-Fi (WLAN).
 • Bljeska zeleno – kad je uspostavljena veza Wi-Fi (WLAN), ali je signal slab.
7. Gumb
CANCEL
(Odustani) – otkazuje zadatke ispisivanja.
 • Funkcionira samo kad je pisač u stanju pauze.
 • Nakon jednog pritiskanja gumba
  CANCEL
  (Odustani) pisač prekida ispisivanje sljedećeg formata iz međuspremnika za ispisivanje.
 • Pritiskom i držanjem gumba
  CANCEL
  (Odustani) u trajanju od dvije sekunde poništava se ispisivanje SVIH formata na čekanju.
8. Gumb
FEED
(Ulaganje) (pomicanje) – uvodi naljepnicu (obrazac/format za ispisivanje).
 • Ulaganje jedne naljepnice – pritiskom i otpuštanjem gumba
  FEED
  (Ulaganje) dok pisač ne ispisuje pomaknut ćete medije u pisač za jednu praznu duljinu obrasca/formata (naljepnica, račun, etiketa, ulaznica itd.).
 • Pomicanje više naljepnica – pritiskom i držanjem gumba
  FEED
  (Ulaganje) dok pisač ne ispisuje, pisač pomiče naljepnice dok ne otpustite gumb. Završava uvlačenjem do početnog položaja sljedeće naljepnice.
 • Ponovo ispiši zadnju naljepnicu (aktivirano putem SGD naredbe:
  ezpl.reprint_mode
  ) – ova značajka omogućuje ponavljanje neuspjelog ispisivanja medija. Ako nestane medija u pisaču (papir, naljepnice, vrpca za prijenos itd.), može ponovo ispisati zadnju naljepnicu (obrazac/format za ispisivanje). Međuspremnik pisača koji pohranjuje sliku ispisa dostupnu za ponovno ispisivanje briše se isključivanjem pisača ili poništavanjem njegovih postavki.
9. Gumb
PAUSE
(Pauza) – pauzira ispisivanje i pomicanje medija.
 • Pritiskom gumba PAUSE (Pauza) zaustavit će se aktivnosti ispisivanja i pisač će prijeći u stanje pauze. Pisač će dovršiti ispisivanje naljepnice koja se ispisuje prije nego što prijeđe u stanje pauze.
 • Indikator pauze svijetli jantarno (narančasto/žuto) kako bi naznačio stanje pauze.
 • Pritiskom gumba PAUSE (Pauza) dok je u stanju pauze pisač se vraća u normalno radno stanje. Ako ispisujete više naljepnica (obrazac/format) ili je drugi zadatak ispisivanja na čekanju, pisač će nastaviti s ispisivanjem.