Opcije za ugradnju hardvera
Opcije za ugradnju hardvera

Opcije za ugradnju hardvera

U ovom odjeljku potražite pomoć za ugradnju uobičajenih modula za povezivanje pisača i opcija za rukovanje medijima.
Kako biste pojednostavili i ubrzali postupke postavljanja, sve module za povezivanje i opcije za rukovanje medijima ugradite prije postavljanja i prve upotrebe pisača.
Zebra izričito preporučuje da nakon što pisač dovrši postupak postavljanja ažurirate programske datoteke (pogledajte Ažuriranje programskih datoteka pisača). Mnoge od ovih opcija imaju interne programske datoteke koje treba ažurirati za ispravan rad s verzijom programskih datoteka instaliranih na glavnoj logičkoj ploči pisača.