Ugradnja standardnog rezača za medije
Ugradnja standardnog rezača za medije

Ugradnja standardnog rezača za medije

Kako biste ugradili standardni rezač za medije, morate odvojiti standardni okvir i iskopčati ulazno napajanje pisača istosmjernom strujom. Pogledajte Uklanjanje standardnog okvira.
U jedinici rezača nema dijelova koje operater može sam servisirati. Nikad nemojte uklanjati poklopac rezača (okvir). Nikad nemojte pokušavati umetnuti predmete ili prste u mehanizam rezača.
Upotreba neodobrenih alata, štapića s vatom, otapala itd. može oštetiti rezač, skratiti mu vijek trajanja ili uzrokovati njegov zastoj.
  1. Postavite modul rezača i pisač desnom stranom gore tako da vrh modula bude poravnat s dnom gornjeg poklopca. Centrirajte i gurnite modul u prednju stranu pisača te ga gurajte prema gore dok se ne zaustavi.
  2. Okrenite pisač naopako i pričvrstite modul na pisač s pomoću dva vijka i zvjezdastog ključa.
    Kako bi se osigurale optimalne performanse pisača, ažurirajte programske datoteke pisača nakon ugradnje opcija ili odmah nakon početnog postavljanja pisača. Pogledajte Ažuriranje programskih datoteka pisača.