Umetanje baterije u priključenu bazu za napajanje
Umetanje baterije u priključenu bazu za napajanje

Umetanje baterije u priključenu bazu za napajanje

Priključena baterijska baza mora biti pravilno ugrađena i sigurno pričvršćena u pisač kako se ne bi oštetio pisač ili baterija.
 1. Vanjsku jedinicu napajanja pisača iskopčajte iz priključnice istosmjerne struje na stražnjoj strani pisača.
 2. Umetnite bateriju u utor za bateriju na baterijskoj bazi. Bateriju gurajte u bazu dok ne bude u ravnini sa stražnjom stranom baterijske baze, a priključci na bateriji ne budu u kontaktu s priključcima na stražnjoj strani pisača.
  Slika prikazuje položaj baterije kad je spremna za ugradnju (A) i baterije ugrađene u bazu (B).
  1
  Zasun baterije
  Baterije se isporučuju u isključenom načinu rada radi sigurnosti i sprječavanja pražnjenja baterije tijekom skladištenja i isporuke. Prije prve upotrebe na pisaču bateriju treba napuniti.
 3. Jedinicu napajanja pisača priključite na bateriju kako biste bateriju probudili iz isključenog načina rada i počeli početno punjenje.
 4. Pisač se mora potpuno napuniti prije prve upotrebe. Pogledajte Indikatori i kontrole baterije kako biste naučili kako:
  • uključiti bateriju
  • otkriti značajke i ponašanja za štednju baterije
  • provjeriti razinu napunjenosti i stanje baterije.
  Puna napunjenost baterije postiže se za približno dva sata. Indikator statusa/stanja baterije (munja) prelazi iz jantarnog (punjenje) u zeleno (napunjena).