Ugradnja unutarnjeg Ethernet (LAN) modula
Ugradnja unutarnjeg Ethernet (LAN) modula

Ugradnja unutarnjeg Ethernet (LAN) modula

  1. S uklonjenim utikačem istosmjerne struje i pristupnim vratima modula gurnite Ethernet modul u pisač. Polako, ali čvrsto gurajte elektroničku karticu sve dok kartice ne prođe unutarnji rub pristupnih vratašaca.
  2. Poravnajte dno poklopca vrata Ethernet priključka s donjim rubom otvora za pristup modulu, a zatim povucite vrata prema gore i zatvorite poklopac.
    1
    Ethernet priključak (RJ-45)
    Kako bi se osigurale najbolje performanse pisača, ažurirajte programske datoteke pisača nakon ugradnje opcija ili odmah nakon početnog postavljanja pisača. Pogledajte Ažuriranje programskih datoteka pisača.