Instaliranje modula serijskog priključka
Instaliranje modula serijskog priključka

Instaliranje modula serijskog priključka

  1. Nakon što iskopčate utikač istosmjerne struje i odvojite pristupna vratašca modula, gurnite modul sa serijskim ulazom u pisač. Polako, ali čvrsto gurajte elektroničku karticu sve dok kartice ne prođe unutarnji rub pristupnih vratašaca.
  2. Poravnajte dno poklopca vrata serijskog priključka s donjim rubom otvora za pristup modulu. Zakrenite vrata prema gore i zatvorite poklopac.
    1
    Serijski priključak (RS-232)
    Kako bi se osigurale najbolje performanse pisača, ažurirajte programske datoteke pisača nakon ugradnje opcija ili odmah nakon početnog postavljanja pisača. Pogledajte Ažuriranje programskih datoteka pisača.