Uklanjanje modula za povezivanje pisača
Uklanjanje modula za povezivanje pisača

Uklanjanje modula za povezivanje pisača

Moduli za povezivanje lako se mogu ukloniti prilikom ponovnog konfiguriranja pisača s opcijama ili u sklopu popravka pisača. No njihovo uklanjanje i mijenjanje ne bi trebalo biti redovita praksa.
  1. Uklonite kabel sučelja (Ethernet ili serijski).
  2. Uklonite pristupna vratašca modula. Vrškom prsta pritisnite prema dolje gornji dio vratašaca.
    Time ćete otpustiti zasun.
  3. Povucite vrata prema sebi i dolje kako biste ih uklonili.
  4. Ponovo spojite kabel sučelja na modul za povezivanje i učvrstite kabel.
  5. Nježno povucite kabel sučelja koji je pričvršćen na modul za povezivanje. Polako izvucite modul iz pisača.
  6. Ugradite drugi modul za povezivanje ili pristupna vrata modula za povezivanje. Poravnajte ih s donjim rubom pristupnog otvora i zakrećite ih prema gore dok ne sjednu na mjesto.