Čišćenje senzora
Čišćenje senzora

Čišćenje senzora

Na senzorima za medije može se nakupiti prašina koju povremeno treba očistiti.
Prašinu NEMOJTE uklanjati kompresorom zraka. Kompresori dodaju vlagu, fini pijesak i mazivo, što može kontaminirati pisač.