Čišćenje senzora – donja polovica pisača ZD620/ZD420
Čišćenje senzora – donja polovica pisača ZD620/ZD420

Čišćenje senzora – donja polovica pisača ZD620/ZD420

Donja polovica svih modela pisača ZD620/ZD420 čisti se na isti način. Ovim postupkom očistite prozor senzora.
  1. Očistite prozor pomičnog senzora nježnim četkanjem prašine ili upotrebom komprimiranog zraka u limenci. Ako je potrebno, suhim štapićem s vatom obrišite prašinu.
  2. Ako se zadrže ostaci ljepila ili druga onečišćenja, očistite ih štapićem s vatom natopljenim 99-postotnim izopropilnim alkoholom. Bacite iskorištene štapiće s vatom.
  3. Suhim štapićem s vatom uklonite sva onečišćenja preostala nakon prvog čišćenja.
  4. Ponavljajte prethodne korake po potrebi sve dok sa senzora ne uklonite sva onečišćenja i tragove.
    1
    Pomični senzor (crna oznaka i donja mreža/praznina)