Zamjena ispisne glave
Zamjena ispisne glave

Zamjena ispisne glave

Prije zamjene ispisne glave pregledajte ove korake za njezino vađenje i ugradnju.
Pripremite radno okruženje tako da bude zaštićeno od elektrostatičkog pražnjenja. U vašem radnom okruženju ne smije biti statičkog elektriciteta, morate imati uzemljenu vodljivu podlogu za pisač i vodljivu traku za zapešće za sebe.
Iskopčajte pisač iz izvora napajanja i pričekajte da se ohladi kako biste spriječili ozljede ili oštećenje sklopovlja pisača.