Identifikacija fontova u pisaču
Identifikacija fontova u pisaču

Identifikacija fontova u pisaču

Fontovi se mogu učitati u razne lokacije za pohranu u pisaču. Fontove i memoriju u pisaču zajednički upotrebljavaju programski jezici u pisaču.
Programski jezik ZPL prepoznaje fontove za EPL i za ZPL. No programiranje u EPL-u prepoznaje samo fontove za EPL. Pregledajte odgovarajuće vodiče za programiranje za dodatne informacije o fontovima i memoriji pisača.
Jedinstveno za fontove za ZPL:
Za upravljanje s fontovima za radnje ispisivanja u ZPL-u te njihovo preuzimanje
Primijenite Zebra Setup Utilities ili uslužne programe ZebraNet Bridge.
Prikaz svih fontova učitanih u pisač
Pisaču pošaljite ZPL naredbu
^WD
 (pojedinosti potražite u Vodiču za ZPL programere).
U ZPL-u:
 • Fontovi bitmap u raznim memorijskim poljima pisača prepoznaju se po datotečnom nastavku
  .FNT
  .
 • Skalabilni fontovi prepoznaju se po datotečnom nastavku
  .TTF
  ,
  .TTE
  ili
  .OTF
  . (EPL ne podržava ove fontove).