Ispisivanje bez podloge
Ispisivanje bez podloge

Ispisivanje bez podloge

Mediji bez podloge ulažu se jednako kao i modeli sa standardnim okvirom za otkidanje ili tvorničkom opcijom rezača.
Informacije o ulaganju medija potražite u poglavlju Ulaganje medija.
  • Prije ponovnog umetanja medija:
    • Očistite ispisnu glavu i provjerite postoje li nakupine ljepila i ostaci na putanji medija i tiskarskom valjku (pogledajte Čišćenje ispisne glave i Čišćenje putanje medija).
    • Uklonite čestice s ljepljivom stranom vašeg medija bez podloge.
    • Lagano dotaknite putanju medija i tiskarski valjak s naljepnicom kako biste pokupili čestice s vidljivog područja tiskarskog valjka i područja putanje medija. Pogledajte Čišćenje i zamjena valjka.
  • Uklonite nove medije iz zaštitnog omota sve dok ne budete spremni umetnuti ih u pisač. U slučaju otvaranja nove role s medijem bez podloge puno prije umetanja ili postavljanja na stranu, može se onečistiti lijepljenjem prljavštine po površini.
Na vanjskim rubovima tiskarskog valjka može se nakupiti ljepilo. Nakon upotrebe velikog broja medija ti prstenovi od ljepila mogu se pomaknuti prilikom upotrebe pisača. Te nakupine čestica potom se mogu prenijeti na druga područja. Valjak po potrebi očistite (pogledajte Čišćenje i zamjena valjka).