Zebra Keyboard Display Unit (ZKDU) – dodatak za pisač
Zebra Keyboard Display Unit (ZKDU) – dodatak za pisač

Zebra Keyboard Display Unit (ZKDU) – dodatak za pisač

ZKDU je mala terminalna jedinica koja se povezuje s pisačem radi omogućenja pristupa EPL ili ZPL obrascima naljepnica spremljenima u pisaču.
Prikaz jedinice ZKDU tvrtke Zebra
ZKDU se upotrebljava pri sljedećim funkcijama:
  • Listanje obrazaca naljepnica spremljenih u pisaču
  • Dohvaćanje obrazaca naljepnica spremljenih u pisaču
  • Unos podatkovnih varijabli
  • Ispisivanje naljepnica
  • Zamjena načina EPL i ZPL s dvostrukom potporom za jezik pisača i vrste formata/obrazaca. Moguće ih je spremiti i ispisati na novim modelima pisača naljepnica tvrtke Zebra.
ZKDU je samo terminalna jedinica. Ne pohranjuje podatke i ne omogućuje promjenu bilo kakvih parametara pisača ili za ispisivanje.