Upotreba opcije dispenzera naljepnica
Upotreba opcije dispenzera naljepnica

Upotreba opcije dispenzera naljepnica

Opcija dispenzera naljepnica omogućuje ispisivanje naljepnica i automatsko uklanjanje materijala pozadine (podloge/mreže). Kad se ispisuje više naljepnica, uklanjanjem dispenzirane (odlijepljene) naljepnice pisač se može potaknuti na ispisivanje i dispenziranje sljedeće.
Kako biste upotrijebili način dispenziranja, u upravljačkom programu pisača ili s pomoću čarobnjaka „Configure Printer Settings“ (Konfiguracija postavki pisača) u programu Zebra Setup Utilities postavku „Media Handling“ (Rukovanje medijima) postavite na „Peel-off“ (Odljepljivanje).
Možete i pisaču poslati naredbe za ZPL programiranje. Prilikom programiranja u ZPL-u možete upotrebljavati nizove naredbi prikazane u nastavku kako biste konfigurirali pisač za upotrebu opcije dispenzera:
 • ^XA ^MMP ^XZ
 • ^XA ^JUS ^XZ
 1. Uložite naljepnice u pisač. Zatvorite pisač i pritišćite
  FEED
  (Ulaganje) dok minimalno 100 mm ili četiri inča naljepnica ne izađe iz pisača. Naljepnice možete ostaviti na podlozi.
 2. Podignite podlogu preko gornje strane pisača. Povucite zlatni zasun u sredini vratašaca dispenzera dalje od pisača i vratašca će se otvoriti.
 3. Umetnite podlogu naljepnice između vratašaca dispenzera i kućišta pisača.
 4. Zatvorite vratašca dispenzera dok vučete kraj podloge naljepnica.
 5. Jednom ili više puta pritisnite i otpustite
  FEED
  (Ulaganje) (pomicanje) dok se ne prikaže naljepnica koju možete ukloniti.
 6. Tijekom ispisivanja pisač će odlijepiti pozadinu i izbaciti jednu naljepnicu. Izvadite naljepnicu iz pisača kako biste omogućili ispisivanje sljedeće naljepnice.
  Ako softverskom naredbom niste aktivirali senzor uklanjanja naljepnica da prepoznaje uklanjanje dispenzirane (odlijepljene) naljepnice, ispisane će se naljepnice slagati jedna na drugu, a mehanizam bi se mogao zaglaviti.