Izbornik za jezik
Izbornik za jezik

Izbornik za jezik

Ova tablica opisuje stavke izbornika za jezik.
Stavke izbornika za jezik
Postavka
Opis, prihvaćene vrijednosti i metode konfiguracije
LANGUAGE (JEZIK)
Po potrebi promijenite jezik koji zaslon prikazuje. Ova promjena utječe na tekst početnog izbornika i poruka o pogreškama te izvješća o konfiguraciji pisača, izvješća o konfiguraciji mreže i drugih izvješća čije ispisivanje možete odabrati putem korisničkih izbornika
Poslužitelj za ispisivanje mora se ponovo postaviti kako bi omogućio aktivaciju promjeni postavki mreže. Pogledajte RESET NETWORK (PONOVNO POSTAVLJANJE MREŽE) u odjeljku Izbornik za mreže.
Prihvaćene vrijednosti: ENGLISH (ENGLESKI), SPANISH (ŠPANJOLSKI), FRENCH (FRANCUSKI), GERMAN (NJEMAČKI), ITALIAN (TALIJANSKI), NORWEGIAN (NORVEŠKI), PORTUGUESE (PORTUGALSKI), SWEDISH (ŠVEDSKI), DANISH (DANSKI), SPANISH 2 (ŠPANJOLSKI 2), DUTCH (NIZOZEMSKI), FINNISH (FINSKI), CZECH (ČEŠKI), JAPANESE (JAPANSKI), KOREAN (KOREJSKI), ROMANIAN (RUMUNJSKI), RUSSIAN (RUSKI), POLISH (POLJSKI), SIMPLIFIED CHINESE (POJEDNOSTAVLJENI KINESKI), TRADITIONAL CHINESE (TRADICIONALNI KINESKI)
Odabiri za ovaj parametar koji su gore navedeni na engleskom jeziku zapravo se prikazuju na drugim jezicima i abecednim redoslijedom u izborniku sukladno pravopisu tih jezika kako biste lakše pronašli onaj koji možete pročitati i upotrebljavati.
Povezane naredbe ZPL:
^KL
Upotrijebljena naredba SGD:
display.language
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
General Setup(Općenito postavljanje)
Language(Jezik)
COMMAND LANGUAGE (JEZIK NAREDBE)
Ova postavka omogućuje kontrolu dostupnih primarnih varijacija programskog jezika, kao što su EPL_ZPL, EPL (stari jezik) i Hybrid_XML_ZPL (koji se upotrebljavaju za varijabilno ispunjavanje formata/oblika s XML strukturiranim elementima).
Prihvaćene vrijednosti:
 • EPL_ZPL (EZPL)
 • Hybrid_XML_ZPL
 • EPL
COMMAND CHAR (ZNAK NAREDBE)
Ova stavka izbornika upotrebljava se za promjenu prefiksa naredbe formata. Prefiks naredbe formata je ASCII (dvoznamenkasta heksadecimalna vrijednost prikazana u zagradama) koja služi za označavanje mjesta parametra naredbe ZPL/ZPL II formata. Pisač traži taj naredbeni znak za početak upute o formatu ZPL/ZPL II.
Postavite znak za naredbu formata tako da odgovara onom koji upotrebljavate u formatu naljepnica.
Ne možete upotrebljavati istu heksadecimalnu vrijednost za prefiks naredbe formata, kontrolni znak ili znakove za razdvajanje. Kako bi pravilno radio, pisač mora vidjeti različite znakove. Ako vrijednost postavljate putem sučelja, pisač će preskočiti sve vrijednosti koje se već upotrebljavaju.
Prihvaćene vrijednosti: 00 – FF heksadecimalno
Povezane naredbe ZPL:
 • ^CC
 • ~CC
Upotrijebljena naredba SGD:
zpl.caret
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
ZPL Control(ZPL kontrola)
CONTROL CHAR (KONTROLNI ZNAK)
Ova stavka izbornika upotrebljava se za promjenu prefiksa naredbe. Zadani prefiks je tilda (
~
). Pisač traži ovaj znak kako bi naznačiti početak naredbe ZPL/ZPL II. Postavite znak za prefiks formata tako da odgovara onom koji upotrebljavate u formatu naljepnica.
Prefiks naredbe kontrole je ASCII (dvoznamenkasta heksadecimalna vrijednost prikazana u zagradama) koja služi za označavanje mjesta parametra uputa ZPL/ZPL II kontrole.
Ne možete upotrebljavati istu heksadecimalnu vrijednost za prefiks naredbe formata, kontrolni znak ili znakove za razdvajanje. Kako bi pravilno radio, pisač mora vidjeti različite znakove. Ako vrijednost postavljate putem sučelja, pisač će preskočiti sve vrijednosti koje se već upotrebljavaju.
Prihvaćene vrijednosti: 00 – FF heksadecimalno
Povezane naredbe ZPL:
 • ^CT
 • ~CT
Upotrijebljena naredba SGD:
zpl.control_character
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
ZPL Control(ZPL kontrola)
DELIMITER CHAR (ZNAK ZA RAZDVAJANJE)
Ova stavka izbornika upotrebljava se razdvajanje parametara naredbe (razdjelnik naredbe). Zadani prefiks je zarez (
,
). Pisač traži ovaj znak kako bi razdvojio dijelove naredbi ZPL/ZPL II. Postavite znak za razdvajanje tako da odgovara onom koji upotrebljavate u formatima naljepnica.
Prefiks razdjelnika naredbe je ASCII (dvoznamenkasta heksadecimalna vrijednost prikazana u zagradama) koja služi za označavanje mjesta parametra uputa ZPL/ZPL II kontrole.
Ne možete upotrebljavati istu heksadecimalnu vrijednost za prefiks naredbe formata, kontrolni znak ili znakove za razdvajanje. Kako bi pravilno radio, pisač mora vidjeti različite znakove. Ako vrijednost postavljate putem sučelja, pisač će preskočiti sve vrijednosti koje se već upotrebljavaju.
Prihvaćene vrijednosti: 00 – FF heksadecimalno
Povezane naredbe ZPL:
 • ^CD
 • ~CD
Upotrijebljena naredba SGD:
zpl.delimiter
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
ZPL Control(ZPL kontrola)
ZPL MODE (NAČIN RADA ZA ZPL)
Odaberite način koji odgovara onom upotrijebljenom u formatu naljepnica. Pisač prihvaća formate naljepnica u obliku ZPL i ZPL II, što uklanja potrebu za ponovnim pisanjem ZPL formata koji već postoje. Pisač ostaje u odabranom načinu rada sve do njegove promjene na jedan od ovdje navedenih načina.
Prihvaćene vrijednosti:
 • ZPL II
 • ZPL
Povezane naredbe ZPL:
^SZ
Upotrijebljena naredba SGD:
zpl.zpl_mode
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings(Prikaz i izmjena postavki pisača)
ZPL Control(ZPL kontrola)
VIRTUAL DEVICE (VIRTUALNI UREĐAJ)
Ako su bilo koje aplikacije Link-OS virtualnog uređaja ugrađene na vašem pisaču, možete ih prikazati ili omogućiti/onemogućiti u ovom korisničkom izborniku.
Za više informacija o virtualnim uređajima pogledajte Korisnički priručnik za odgovarajući virtualni uređaj ili se obratite svom lokalnom trgovcu.